Sunday, March 8, 2015

체벌 동영상 School corporal punishment videos ไม้เรียวนักเรียนชาย

 체벌 동영상  교환하고 싶습니다관심있는 분들은wulin12345@yahoo.com 문의하십시오.

    กรุณาติดต่อ wulin12345@yahoo.com ถ้าคุณต้องการที่จะแลกเปลี่ยนวิดีโอ
 
  谁可以给我从罚视频 ...?我可以分享很多。(邮件wulin12345@yahoo.com

   In this blog, you will find photos and video stills of corporal punishment scenes that students captured with mobile phones. I have collected quite a lot of such clips. If you have similar material (please no home-made videos showing the abuse of minors), please contact wulin12345@yahoo.com so that we can swap.

   العقاب البدني في المدارس - يرجى الاتصال wulin12345@yahoo.com إذا كنت ترغب في التجارة أشرطة الفيديو.


 
School punishment in Africa
Pictures and videos of punishment scenes in schools in Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa and other countries.
 
การลงโทษนักเรียนในประเทศไทย
เฟสบุุุ๊คนี้ทำขึ้นเพื่อทุกคนที่มีความสนใจในการลงโทษนักเรียน ในรูปแบบทั้ง ภาพนิ่งและวีดีโอ สามารถช่วมแชร์และชมได้ในกลุ่มนี้ครับ
 
Corporal punishment in schools - pictures and videos
Post photos and videos of students getting beaten in school. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
Punishment in schools and colleges in Pakistan (videos and photos):
Post photos and videos of students getting beaten in schools in India and Pakistan. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
العقاب المدرسى فى الدول العربية وايران والشرق الاوسط
هذه المجموعة هي لتبادل مقاطع الفيديو والصور من مشاهد عقاب التلاميذ في المدارس.

Friday, January 16, 2015

School caning videos 체벌 동영상 ไม้เรียวนักเรียนชาย الفلكة

 谁可以给我从罚视频 ...?我可以分享很多。(邮件wulin12345@yahoo.com

  กรุณาติดต่อ wulin12345@yahoo.com ถ้าคุณต้องการที่จะแลกเปลี่ยนวิดีโอ
 
 Trong blog này, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của trừng phạt trong trường học. Những hìnhảnh này có được từ những đoạn phim đã được quay lại bởi các học sinh, sinh viên bằngđiện thoại di động. Nếu bạn muốn xem những bộ phim banđầu - và nhiều hơn nữa -, xin vui lòng liên hệ với tôi qua email wulin12345@yahoo.com
 
 In this blog, you will find photos and video stills of corporal punishment scenes that students captured with mobile phones. I have collected quite a lot of such clips. If you have similar material (please no home-made videos showing the abuse of minors), please contact wulin12345@yahoo.com so that we can swap.

체벌 동영상  교환하고 싶습니다관심있는 분들은wulin12345@yahoo.com 문의하십시오.


 
School punishment in Africa
Pictures and videos of punishment scenes in schools in Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa and other countries.
 
การลงโทษนักเรียนในประเทศไทย
เฟสบุุุ๊คนี้ทำขึ้นเพื่อทุกคนที่มีความสนใจในการลงโทษนักเรียน ในรูปแบบทั้ง ภาพนิ่งและวีดีโอ สามารถช่วมแชร์และชมได้ในกลุ่มนี้ครับ
 
Corporal punishment in schools - pictures and videos
Post photos and videos of students getting beaten in school. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
Punishment in schools and colleges in Pakistan (videos and photos):
Post photos and videos of students getting beaten in schools in India and Pakistan. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
العقاب المدرسى فى الدول العربية وايران والشرق الاوسط
هذه المجموعة هي لتبادل مقاطع الفيديو والصور من مشاهد عقاب التلاميذ في المدارس.

Flogging in African schools

Please join this group - lot's of childhood memories there:

School punishment in Africa
Pictures and videos of punishment scenes in schools in Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa and other countries.
 
 And please contact me if you are from Africa... (wulin12345@yahoo.com)
 I absolutely like watching this teacher in action.School corporal punishment videos 체벌 동영상 ไม้เรียวนักเรียนชาย الفلكة

   กรุณาติดต่อ wulin12345@yahoo.com ถ้าคุณต้องการที่จะแลกเปลี่ยนวิดีโอ

   In this blog, you will find photos and video stills of corporal punishment scenes that students captured with mobile phones. I have collected quite a lot of such clips. If you have similar material (please no home-made videos showing the abuse of minors), please contact wulin12345@yahoo.com so that we can swap.
 谁可以给我从罚视频 ...?我可以分享很多。(邮件wulin12345@yahoo.com

  العقاب البدني في المدارس - يرجى الاتصال wulin12345@yahoo.com إذا كنت ترغب في التجارة أشرطة الفيديو.

체벌 동영상  교환하고 싶습니다관심있는 분들은wulin12345@yahoo.com 문의하십시오.


 
School punishment in Africa
Pictures and videos of punishment scenes in schools in Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa and other countries.
 
การลงโทษนักเรียนในประเทศไทย
เฟสบุุุ๊คนี้ทำขึ้นเพื่อทุกคนที่มีความสนใจในการลงโทษนักเรียน ในรูปแบบทั้ง ภาพนิ่งและวีดีโอ สามารถช่วมแชร์และชมได้ในกลุ่มนี้ครับ
 
Corporal punishment in schools - pictures and videos
Post photos and videos of students getting beaten in school. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
Punishment in schools and colleges in Pakistan (videos and photos):
Post photos and videos of students getting beaten in schools in India and Pakistan. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
العقاب المدرسى فى الدول العربية وايران والشرق الاوسط
هذه المجموعة هي لتبادل مقاطع الفيديو والصور من مشاهد عقاب التلاميذ في المدارس.

Saturday, December 20, 2014

School caning videos 체벌 동영상 ไม้เรียวนักเรียนชาย الفلكة

  กรุณาติดต่อ wulin12345@yahoo.com ถ้าคุณต้องการที่จะแลกเปลี่ยนวิดีโอ

   체벌 동영상  교환하고 싶습니다관심있는 분들은wulin12345@yahoo.com 문의하십시오.

   In this blog, you will find photos and video stills of corporal punishment scenes that students captured with mobile phones. I have collected quite a lot of such clips. If you have similar material (please no home-made videos showing the abuse of minors), please contact wulin12345@yahoo.com so that we can swap.

 العقاب البدني في المدارس - يرجى الاتصال wulin12345@yahoo.com إذا كنت ترغب في التجارة أشرطة الفيديو.

Trong blog này, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của trừng phạt trong trường học. Những hìnhảnh này có được từ những đoạn phim đã được quay lại bởi các học sinh, sinh viên bằngđiện thoại di động. Nếu bạn muốn xem những bộ phim banđầu - và nhiều hơn nữa -, xin vui lòng liên hệ với tôi qua email wulin12345@yahoo.com


 
School punishment in Africa
Pictures and videos of punishment scenes in schools in Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa and other countries.
 
การลงโทษนักเรียนในประเทศไทย
เฟสบุุุ๊คนี้ทำขึ้นเพื่อทุกคนที่มีความสนใจในการลงโทษนักเรียน ในรูปแบบทั้ง ภาพนิ่งและวีดีโอ สามารถช่วมแชร์และชมได้ในกลุ่มนี้ครับ
 
Corporal punishment in schools - pictures and videos
Post photos and videos of students getting beaten in school. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
Punishment in schools and colleges in Pakistan (videos and photos):
Post photos and videos of students getting beaten in schools in India and Pakistan. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
العقاب المدرسى فى الدول العربية وايران والشرق الاوسط
هذه المجموعة هي لتبادل مقاطع الفيديو والصور من مشاهد عقاب التلاميذ في المدارس.

Saturday, December 13, 2014

School corporal punishment videos 체벌 동영상 ไม้เรียวนักเรียนชาย


   กรุณาติดต่อ wulin12345@yahoo.com ถ้าคุณต้องการที่จะแลกเปลี่ยนวิดีโอ

    In this blog, you will find photos and video stills of corporal punishment scenes that students captured with mobile phones. I have collected quite a lot of such clips. If you have similar material (please no home-made videos showing the abuse of minors), please contact wulin12345@yahoo.com so that we can swap.

  العقاب البدني في المدارس - يرجى الاتصال wulin12345@yahoo.com إذا كنت ترغب في التجارة أشرطة الفيديو.

   Trong blog này, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của trừng phạt trong trường học. Những hìnhảnh này có được từ những đoạn phim đã được quay lại bởi các học sinh, sinh viên bằngđiện thoại di động. Nếu bạn muốn xem những bộ phim banđầu - và nhiều hơn nữa -, xin vui lòng liên hệ với tôi qua email wulin12345@yahoo.com

체벌 동영상  교환하고 싶습니다관심있는 분들은wulin12345@yahoo.com 문의하십시오.


 
School punishment in Africa
Pictures and videos of punishment scenes in schools in Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa and other countries.
 
การลงโทษนักเรียนในประเทศไทย
เฟสบุุุ๊คนี้ทำขึ้นเพื่อทุกคนที่มีความสนใจในการลงโทษนักเรียน ในรูปแบบทั้ง ภาพนิ่งและวีดีโอ สามารถช่วมแชร์และชมได้ในกลุ่มนี้ครับ
 
Corporal punishment in schools - pictures and videos
Post photos and videos of students getting beaten in school. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
Punishment in schools and colleges in Pakistan (videos and photos):
Post photos and videos of students getting beaten in schools in India and Pakistan. I posted quite a lot already. Sorry, mostly boys, as clips with girls are difficult to find.
 
العقاب المدرسى فى الدول العربية وايران والشرق الاوسط
هذه المجموعة هي لتبادل مقاطع الفيديو والصور من مشاهد عقاب التلاميذ في المدارس.